1- اعلام فراخوان 20 مهر ماه
2- آخرین مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه
3- اعلام آثار راه یافته به جشنواره 20 بهمن ماه
4- اکران آثار و اختتامیه ( متعاقباً اعلام می­شود)