آدرس : خیابان فاطمی - خیابان حجاب - شرکت آب و فاضلاب استان تهران - ساختمان روابط عمومی

تلفن : 81753566-021

فاکس : 81753566-021

پیام رسانه تلگرام : 09012977975

وب سایت : www.twff.ir

ایمیل : info@twff.ir

برنامه موبایل : http://app.733.ir

اینستاگرام : gozaresheyeknegrani