آموزش ارسال فیلم و عکس

از طریق اپلیکیشن آپ

شما می توانید از طریق اپلیکیشن آپ نیز فیلم ها و عکس های خود را به جشنواره گزارش یک نگرانی ارسال کنید.برای ارسال فیلم وعکس های خود به جشنواره فقط از یکی از روش های ارسال فایل استفاده کنید.

آموزش ارسال فایل از طریق اپلیکیشن موبایلی آپ:

 

برای دربافت نرم افزار به آدرس : http://app.733.ir مراجعه فرمایید.